SCE

AU Exams & Academic Performance of the UG Programme

Academic Year Semester Appeared Passed Pass %
2019-20 Odd 351 250 71.22
Even 340 340 100.00
2018-19 Odd 374 233 62.29
Even 374 278 74.33
2017-18 Odd 375 298 79.47
Even 374 312 83.42
2016-17 Odd 396 355 89.65
Even 396 322 81.31
2015-16 Odd 405 336 82.96
Even 404 334 82.67
2014-15 Odd 404 289 71.53
Even 399 336 84.21
2013-14 Odd 380 310 81.58
Even 380 314 82.63
2012-13 Odd 341 268 78.59
Even 341 272 79.77
2011-12 Odd 313 256 81.79
Even 313 265 84.52

Academic Performance - Students Graduated within Stipulated Period

Batch First Class with distinction First Class Second Class
2015-19 6 85 9
2014-18 2 114 7
2013-17 6 109 10
2012-16 9 115 6
2011-15 3 108 10


Class Toppers in University Exams - Semester Wise - Academic Year 2019-20

S.No Year Sem. Name of the Student Sem. Name of the Student
1 4th Year Odd Sem CATHERINE JOYCE. P Even Sem 1. AARTHI. L
2. ANUSHIYA. P
3. LAVANYA. S
4. PAVITHRA. V
5. SARANYA. P
6. SUBIKSHA. S V
2 ANUSHIYA. P 1. RUCKMANI. S
2. SANTHYA. S
3. VALANTINA NIVETHA. V
3 IRENE NAVEENA. J 1. CATHERINE JOYCE. P
2. IRENE NAVEENA. J
3. SARAVANA KUMARAN. B
4. SHANMUGA PRIYA. R
5. VARSHINI. R
1 3rd Year Odd Sem SHARUMATHY. S. B Even Sem 1. AKILA. S
2. DHEEPTHI. G.V
3. DIVYA DARSHINI. P
4. KARTHI VAIDYA. P
5. KIRUTHIGA. E
6. NITHYA. G
7. PRINCY. P
8. SHARUMATHY. S. B
9. SUBHASHINI. S
10. VANITHA. K
11. VARUN BHAASKAR
12. YELLAMRAJU VENKATA NAGA ANJANI JYOTHI.
13. PADMA SHRUTHI. S
2 KIRUTHIGA .E 1. MADURABHASHINI. R
2. SHAHIN SULTHANA. M .W
3. SRI JAYA ROHINI. J
4. SRI SWARNA. G
5. TAMIZH MALAR A.K
6. VAISHALI. T
3 PADMA SHRUTHI.S 1. ALAGAMMAI. K
2. JEEVANANTHINI. R
3. JOY PRASANNA. J
4. MOOHAMMED SATTAR. B
5. SIVASRI. M
6. SOWMIYA. K
7. SWATHI. S
1 2nd Year Odd Sem SINDHUJA.R Even Sem 1. DURGASRI. R
2. KARTHIGA DEVI. G
3. KAVIYA. S
4. MANODURGA. V
5. RATHNA. M
6. RITHIKAA. M
7. SINDHUJA. R
2 KARTHIGA DEVI.S 1. ABISHEK. M
2. NITHISHA. U
3 KAVIYA.S 1. KEERTHANA. G.R
2. PRAVEEN. D
3. SATHYA. B
4. SRINITHI. S